Lãi suất cho vay thấp nhất hiện nay là 6%/năm

Lãi suất cho vay thấp nhất hiện nay là 6%/năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất và chưa đặt ra yêu cầu tăng hoặc giảm lãi suất huy động và cho vay. Do vậy, các ngân hàng cần chủ động tăng trưởng tín dụng gắn với...