Nơi tôi sống: Khi ngôi nhà không chỉ để ở

Nơi tôi sống: Khi ngôi nhà không chỉ để ở

Quan điểm sống hiện đại ngày nay không còn coi ngôi nhà chỉ là nơi để ở mà còn là sự giao hòa của các giá trị tinh thần, văn hóa. Đây cũng là thông điệp được truyền đi từ cuộc thi Nơi tôi sống.Read More »