Quảng Bình: Sức mạnh từ sự kết nối giữa nhà trường và xã hội

Quảng Bình: Sức mạnh từ sự kết nối giữa nhà trường và xã hội

GD&TĐ - Trong 20 năm thực hiện chủ trương mang tính chiến lược của ngành GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục theo tinh thần chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá - bậc tiểu học tại tỉnh Quảng Bình đã có nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh cho thấy rõ sức mạnh từ sự kết nối giữa Chính quyền – nhà trường – xã hội.

Khát vọng vươn lên của mỗi người thầy

Khát vọng vươn lên của mỗi người thầy

GD&TĐ - Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của mọi lĩnh vực, là biện pháp quan trọng và cần thiết cho sự tiến bộ trưởng thành của tập thể, cá nhân mỗi người. Đối với giáo dục, đào tạo - một lĩnh vực đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện thì việc tự phê bình và phê bình để đổi mới chính mình lại càng vô cùng quan trọng.

Cần làm rõ hơn những khuất tất

Cần làm rõ hơn những khuất tất

GD&TĐ - Đầu tháng 5/2018, Báo GD&TĐ (Cơ quan thường trú tại TP HCM) nhận được “Đơn tố cáo” của 6 cán bộ, giáo viên (CB, GV) Trường THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định-quận 8- TP HCM) về những dấu hiệu tiêu cực liên quan đến Hiệu trưởng và một số CB, nhân viên (NV) nhà trường.