Thanh Hoá: Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Thanh Hoá: Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Thi THPT quốc gia 2018: Trường hợp nào được miễn bài thi Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp?

Thi THPT quốc gia 2018: Trường hợp nào được miễn bài thi Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp?

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh đặc biệt lưu ý với bài thi tổ hợp

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh đặc biệt lưu ý với bài thi tổ hợp

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học phía nam

Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học phía nam

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ ở Long An: Hiệu trưởng viết đơn xin từ chức

Vụ cô giáo bị phụ huynh ép quỳ ở Long An: Hiệu trưởng viết đơn xin từ chức

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Khai mạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam

Khai mạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Cà Mau: Thêm trường mẫu giáo đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

Cà Mau: Thêm trường mẫu giáo đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Hậu Giang: Chọn ngành mà cứ lo thất nghiệp!

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Hậu Giang: Chọn ngành mà cứ lo thất nghiệp!

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Tát học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi nói gì?

Tát học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi nói gì?

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Xót xa hoàn cảnh cô giáo tiếng Anh bị hôn mê hàng tháng trời

Xót xa hoàn cảnh cô giáo tiếng Anh bị hôn mê hàng tháng trời

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Đổi mới nhà trường với chương trình Cambridge

Đổi mới nhà trường với chương trình Cambridge

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018

Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2018

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

5 điều chỉnh về tuyển sinh trường quân đội năm 2018

5 điều chỉnh về tuyển sinh trường quân đội năm 2018

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

ĐH Kinh tế Quốc dân "chốt" chỉ tiêu tuyển sinh

ĐH Kinh tế Quốc dân "chốt" chỉ tiêu tuyển sinh

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Toàn cảnh tuyển sinh vào các trường quân đội 2018

Toàn cảnh tuyển sinh vào các trường quân đội 2018

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »

Học sinh Hà Nội thích thú khi U23 Việt Nam vào đề thi thử Tiếng Anh

Học sinh Hà Nội thích thú khi U23 Việt Nam vào đề thi thử Tiếng Anh

Ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, hội đồng kỷ luật sở này vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn, Thanh Hoá), các phó hiệu trưởng và..Read More »