Startup Hải Nguyễn: Startup không phải là trò chơi đuổi bắt

Startup Hải Nguyễn: Startup không phải là trò chơi đuổi bắt

Tháng 11/2017, khi mà truyền thông cả nước hướng về Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, thì tin một startup Việt đoạt Giải thưởng Thịnh vượng kỹ thuật số APEC 2017 với số tiền thưởng lên đến 25.000 USD không khỏi làm cho giới khởi nghiệp xôn xao.Read More »