Chuyển động mới ở Eximbank

Chuyển động mới ở Eximbank

Trong những ngày đầu năm mới, giá cổ phiếu EIB của Eximbank đã chạm mốc mà nhiều năm gần đây chưa vượt lên được: 15.000 đồng/cổ phiếu.Read More »