Sieuhai.tv: Ngọc Hoàng nói quá vô tư khiến các Táo nhũn hết cả người

.

Hóa ra thế thân của Ngọc Hoàng, thảo nào nói vô tư như không làm các Táo nhũn hết cả người (nguồn sưa tầm).

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn