Tổng công ty Sông Đà lên sàn UPCoM

.

Đây là số lượng cổ phần mà Tổng Công ty đã thực hiện đấu giá thành công trong phiên IPO ngày 25/12/2017 tại HNX. Trong phiên IPO ngày 25/12/2017, chỉ có 0,36% số cổ phần đưa ra đấu giá, được bán thành công cho 221 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân 11.159 đồng/CP.

Đã hết tháng 1/2018, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2017. 6 tháng đầu năm 2017, Sông Đà đạt 4.416 tỷ đồng doanh thu thuần và 118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 24% và 48% so với cùng kỳ năm 2016                

Hoàng Việt

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn