IPO EVN GENCO 3: Lượng đăng ký mua chiếm 2,8% lượng chào bán

.

Cụ thể, có 336 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 7,5 triệu cổ phần của EVN GENCO 3, tương ứng 2,8% tổng lượng đấu giá. Trong đó, 334 nhà đầu tư cá nhân, gồm 320 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua hơn 4,1 triệu cổ phần và 14 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua 40.700 cổ phần. Còn lại 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đăng ký mua hơn 3,3 triệu cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, EVN GENCO 3 sẽ chào bán ra công chúng hơn 267 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá, giá khởi điểm là 24,600 đồng/CP. Số cổ phần được chào bán ra công chúng trên ứng với 12,83% vốn điều lệ của Tổng công ty, 36% vốn điều lệ được chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. EVN GENCO 3 cho biết, đã có 4 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua toàn bộ số cổ phần này

Thế Anh

Từ khoá :
EVN GENCO 3IPOđấu giá
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn