Tiền lương cảnh sát giao thông thay đổi thế nào trong năm 2018?

.

Ngoài tiền lương tăng thêm 90.000 đồng một tháng, cảnh sát giao thông được bồi dưỡng 100.000 đồng mỗi ca trực đêm trong 4 tiếng.


Tiền lương của CSGT thay đổi thế nào?

Nguồn: doisongvietnam.vn