Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh

.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là đề xuất chính sách sửa đổi các Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Ngoài ra, Bộ cũng đang soạn Dự thảo Nghị định nhằm cắt bỏ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng nhiều điều kiện kinh doanh thuộc Bộ quản lý.

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh  - ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Tại hội thảo, bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) thay mặt Ban soạn thảo trình bày những điều chỉnh về hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở… của  Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 …

Cụ thể, các luật trên đã bộc lộ một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn như: Thời gian thực hiện thủ tục giấy phép còn dài, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với một số đối tượng công trình còn chưa phù hợp…

Ví như với Luật Xây dựng, Bộ đề xuất sửa đổi tập trung các vấn đề như: Mở rộng đối tượng công trình miễn giấy phép xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn; đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây; giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 30 ngày xuống còn 20 ngày…

Theo bà Hạnh, việc hoàn thiện, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp…

Ngoài 4 luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, bà Hạnh còn cho biết đề xuất sửa đổi luật do bộ khác chủ trì như Luật Đấu thầu, Luật Quảng cáo, Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư…

Cũng tại Hội thảo, nhằm tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng giảm bớt điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời với việc thực hiện dự án luật sửa đổi 4 luật, Bộ Xây dựng cũng bắt tay xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trong đó, Bộ đề xuất bãi bỏ 6 ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa tang; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh doanh sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine.

Sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tạm thời Bộ chưa đề xuất bãi bỏ 2 ngành nghề: Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine.

Theo Nghị định này, Bộ sẽ bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 43,7% điều kiện kinh doanh và giữ nguyên 15% điều kiện doanh nghiệp.

Các điều kiện kinh doanh sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm thời gian, thu hẹp lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề… nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp./.

Hà Giang

 

 

Nguồn: toquoc.vn