Tuyển sinh năm 2018: Thí sinh nên đăng ký từ 3 – 5 nguyện vọng

.
Nguồn: tieudungplus.vn