"Messi đây ư? Nhìn như cọng bún vậy"

.
Nguồn: thethaovanhoa.vn