Daesung (BigBang) cười rạng rỡ, cúi đầu chào fan trước khi bước vào doanh trại

.
Nguồn: saostar.vn